ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט 1777-1917

להשאלה ברשת הספריות.