ארץ נושעת בעמל כפיים, 1882-1914

כרך שלישי בסדרת התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ ישראל. עורך ראשי: נפתלי ארבל.