באין מרבד קסמים - עולי תימן בארץ ישראל

להשאלה בספריות הרשת.