בדרך הראשונה לציון : מסיפורי מושבות העלייה הראשונה

להשאלה ברשת הספריות.