בוסתן הראשונים : אנתולוגיה של סופרי ראשון לציון

להשאלה בספריות הרשת.