בין ימין לשמאל : החוגים האזרחיים בשנות העשרים

להשאלה ברשת הספריות.