בקומה זקופה : סיפורה של יונה קומש דמארי-מזרחי ובני תקופתה בראשית המאה

להשאלה בספריות הרשת.