דבש מסלע : מחקרים בספרות ארץ ישראל

להשאלה ברשת הספריות.