החינוך העברי בארץ ישראל

שני כרכים.

להשאלה ברשת הספריות.