המושבות וראשיתו של תכנון פיסי כפרי בארץ ישראל : הערכה מחדש

מאמר בספר: מחקרים בגיאוגרפי היסטורית-ישובית של ארץ ישראל, עורכים: יהושע בן אריה, יוסי בן-ארצי, חיים גורן. עמודים 96-117.

להשאלה ברשת הספריות.