הישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929 : בחינה כלכלית ופוליטית

להשאלה ברשת הספריות.