המושבה ראשון לציון : מבט חדש על אנשים ומעשים

ארבעת המאמרים שבקובץ נכתבו על ידי יונה שפירא, אוצרת מוזיאון ראשון לציון ועוסקים בדילמות ובנושאים משמעותיים בתולדותיה של ראשון לציון. המחקרים נערכו במסגרת תהליך מיקוד המסר של המוזיאון בנושא תרומתה של של ראשון לציון לעיצוב התרבות והלאומיות הארץ ישראלית וכבסיס לתערוכותיו. המאמרים מעלים שאלות שטרם נשאלו וחושפים מידע חדש הנדרש לעימות מול מקורות מאוחרים שעיצבו את הזיכרון המקומי והלאומי.

להשאלה ברשת הספריות.