התפשטות שיר "התקוה" בימי יסוד רחובות

פורסם בזכרונות ארץ ישראל, כרך ב' , עמ' 671-673.