כך זה היה... סיפורו של איש ניל"י

להשאלה ברשת הספריות.