להמציא ארץ, להמציא עם : תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונה

בין הטקסטים בספר, בנושא עולי ארצות המזרח וספרד: "המפגש הבין עדתי - מזרח בעיני אשכנז", עמ' 80 - 113.

להשאלה ברשת הספריות.