מדריך ישראל : אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ

לקריאה בספרייה בלבד - לא להשאלה.

עשרה כרכים.