מנשה מאירוביץ - תר"ך-תש"ט 1860-1949 : חייו ופעלו

מוציא לאור: עיריית ראשון לציון

להשאלה ברשת הספריות.