מעשי רוקחים : פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל

להשאלה בספריות הרשת.