משק ההדרים היהודי בארץ ישראל

להשאלה ברשת הספריות.