סיפורי ערים : סיפורן של שישים וארבע ערים

להשאלה ברשת הספריות.