סעי יונה : יהודי תימן בישראל

סדר המאמרים:
דב נוי - הדרך הפלאית לארץ ישראל באגדות-עם של יהודי תימן
בת-ציון עראקי-קלורמן - מוטיבים משיחיים ב"ספר המחשבה" לר' סעדיה מנצורה
יוסף טובי - תמורות כלכליות בחיי יהודי תימן במאה הי"ט
אביבה קליין-פרנקה - הכלכלה, המסחר והמלאכות בקרב הודי תימן
יוסף קאפח - רבנים יוצאי תימן בירושלים
שמעון גרידי - שש הדפסות ראשונות של עולי תימן בירושלים
יהודה ניני - עולי תימן בשנים תרמ"ב - תרע"ד
חיה הופמן - סאגה תימנית על עולי תרמ"ב
יוסף מרגלית (צאירי) - מתימן לכנרת - סיפורו האישי של מתיישב בכנרת
דינה גרייצר - מרמורק - מושב העובדים הראשון של יהודי תימן
רזיאל ממט - מפת ההתיישבות של יהודי תימן בישראל
ניצה דרויאן - "הפועלים הטבעיים": עולי תימן בהתיישבות החקלאית (תרמ"ב - תרע"ד)
שמעון רובינשטיין - האמנם - "גבעונים"?
ישראל קיסר - ההתיישבות החקלאית של יוצאי תימן עם קום המדינה
יוסף קאפח - הליכות עולם
אילן גל-פאר - גני ילדים מיוחדים לילדי התימנים
יוסף צוריאלי - המאבק לקיום מערכת חינוך תימנית עצמאית
שמעון אביזמר - ייחודם של יהודי תימן בתחום הלשון העברית
משה צדוק - ממבחר הספרות התורנית של יהודי תימן
יוסף הלוי - פרקים בספרותם החדשה של יהודי תימן בישראל
ישראל ייבין - מפעל "חשיפת גנזי תימן" של יהודה לוי נחום
גיורא מנור - "ענבל" והמחול התימני בישראל
נעמי ואבנר בהט - המוסיקה והמחול של יהודה תימן בישראל
מיכל פופובסקי - ציירים ישראלים מקרב יוצאי תימן
מרדכי טביב - תינוק בא לעולם * ביום של לילה בא אבי
אהרן אלמוג - פרקי ילדות * בחצר של  סבא * שיחו לאמי
טוביה סולמי - לתימניה שלי * כרם היה לתימנים
צפורה סולמי - תלתל של כסף * אבי שלי
בצלאל אלוני - מדי לילה * ראיתיך אבי
רצון הלוי - אחותי הקטנה
שלום מדינה - תפלינו של אבא * ספר היה לאבי
ששון צנעני - אמא
אברהם בר-עוז - סבי
שלמה טבעוני - אני יוצא להכשרה
משה עדקי - יצאתי מן השכונה
יאיר עוז-ארי - ילדה וכבר אשת איש
דן סרי - אדם שב אל ביתו


להשאלה בספריות הרשת.