ספרייה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותומנית

להשאלה ברשת הספריות.