ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל תרע"ח - תש"ח 1918 - 1948

ירושלים: דפוס רפאל חיים הכהן. כינס והוסיף מבוא והסברים - משה אטיאש. הקדמה מאת נשיא מדינת ישראל יצחק בן-צבי.