פלחים, מכונות ואיכרים : תולדות הטכניקה החקלאית מתחילתה ועד סוף המאה ה-19

להשאלה ברשת הספריות.