פריחת ההדר : יזמות פרטית ביישוב, 1890 - 1939

להשאלה ברשת הספריות.