פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל 1799 - 1948

להשאלה בספריות הרשת.