קורות ראשון לציון : מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת הימים

כרך א' מאת דב לובמן-חביב, כרך ב' מאת בנו זרבבל חביב.

234 עמ'.