קרן קיימת הראשונה לציון

חוברת מס' 4 בסדרת "מחקרים".