ראשון לציון - המדינה בדרך למדינה : 90 שנה לראשון לציון, תרמ"ב-תשל"ב (1882-1972)

להשאלה בספריות הרשת.