חמדת אבות

עלון החברה הנומיניסטית בישראל, 4, 1969-1973, עמ' 73-74.