ראשונים : לקט עדויות מימי המושבות הראשונות

להשאלה ברשת הספריות.