ראשונים : פרקים בתולדות ציבור פועלי ראשון לציון

להשאלה ברשת הספריות.