רוטשילד : אבי היישוב : ומפעלו בארץ ישראל

להשאלה ברשת הספריות.