שאני אדמה ואדם : סיפורי נשים עד קום המדינה

להשאלה ברשת הספריות.