תיק אימבר - בעקבות נפתלי הרץ אימבר בארץ ישראל

להשאלה ברשת הספריות.