תעוד ספורי וטרנים תושבי ראשון-לציון : פרוייקט מחוייבות אישית

להשאלה ברשת הספריות.