מאגרי מידע חדשים בנושאי חוק ומשפט

מאגר מידע חוק ומשפט - Lawdata - מאגר משפטי מנצח
המאגר כולל: פסיקה, חקיקה ועדכונים שוטפים של חקיקה, הצעות חוק, ניתוח
פסקי דין, חישובים משפטיים כמו: מס השבחה, מס רכישה, דמי מזונות ועוד.
(נגיש רק מהבית למנויי הספרייה. לא נגיש בספריות).
לכניסה לחצו כאן!

מאגר משפטי נבו
מאגר משפטי מקיף הכולל פסיקה, חקיקה וספרות משפטית. המאגר כולל גם מאמרים
סרוקים מכתבי העת הבאים: דין ואומר, המשפט, משפט וממשל,
משפט וצבא, משפטים, עבודה חברה ומשפט, עלי משפט, שנתון משפט העבודה.
(נגיש בספריות – תרמ''ב, אלון, שקמה, רמת אליהו. לא נגיש מהבית).