ספריית כותר ראשון אלון נסגרת לשיפוץ החל מ- 26.11.23

החל מ-26.11.23 כותר ראשון אלון נסגר לשיפוצים, ניתן לקבל שירותי ספרייה ביתר הכותרים והספריות.