Bellevue Library, Columbia, Washington, USA

Bellevue Public Library
אוכלוסייה: העיר בלוויו בוושינגטון מונה כ- 125,000 תושבים
מערך הספריות: 27 ספריות ציבוריות בוושינגטון ובתוכן ספרייה ציבורית מרכזית
שנה: 2012
שטח: 2044 מ"ר
עלות:13 מיליון דולר
אדריכלות: Adjaye Associates
לקריאה נוספתBellevue Public Library

האתגר בבניית הספרייה הציבורית השכונתית היה ליצור בניין אזרחי בתוך סביבת מגורים. המבנה, המשובץ באתר טופוגרפי בעל שיפועים
מאופיין בחגיגה של נופים הסובבים אותו. וכך, במקום לקבוע צורה של מבנה בעל מקשה אחד, הוא מורכב ממקבץ של יחידות אחסון
גיאומטריות גבוהות וגם נטועות בקרקע. קומת הקרקע של המבנה המרכזי מכילה את רוב כונניות האחסון ואת מרחבי הקריאה.
בעוד שהיחידות המורמות מהקרקע יוצרות אכסדרה מסבירת פנים שיכולה לשמש לאירועים ולמפגשים בלתי פורמליים.
המבנים השונים המחוברים מתווכים את הצורניות שלהם באמצעות יחידות מבנה קטנות, בינוניות וגדולות. הדבר נובע מתכנון הספרייה
אבל גם לוכד את מרקם הסביבה העירוניות ואת הטופוגרפיה של האתר. מבנה הספרייה עטוף במעטפת בטון עם רפרפות עץ ובכך מעטפת
המבנה פותרת דרישות הצללה וסטרוקטורה ומבטאת את הנוכחות האנכית שלו לצד הנוף המשתפל.
יחידות המבנים עוקבות אחר הגאומטריה של האתר כדי ליצור סדרה של מלבנים זהים ומשתנים. הסידור הזה, מביא למקסימום את החשיפה
לאור טבעי מסונן המהווה מקור אור מרכזי. אזורי השירות של הספרייה למבוגרים, לבני נוער ולילדים מוצבים במבנים השונים ובנפרד.
בקומה הראשונה מוצב דלפק ההשאלה, מרחב לגלישה למבוגרים, מרחב למוסיקה ולסרטים וחדר התכנסות. בקומה השנייה יש מרחב נוסף
לגלישה ושירותים לילדים. הקומה השלישית מכילה חדרי כינוס נוספים ומרחב ייעודי לבני נוער. גרם המדרגות מבטון לוקח את המבקרים
אל הקומות העליונות בהתאמה לשיפוע של הרחוב.
כיון שרוב שירותי הספרייה ניתנים מהקומות הגבוהות נופים נפלאים נשקפים מהספרייה למבקרים בה. "קהילות זקוקות למבנים מעצימים"
אומר האדריכל, "ומבנה זה הוא מקור השראה חזק לקהילה". לדבריו, "הפעולה הראשונה שעושה מבנה ציבורי הוא ליצור חלל חברתי מעשיר
ומשחרר, ובאמצעות עיצוב בולט, מביא לכוח חברתי שעושה טוב".

Photo: Mark Andrew Boyer