Coslada Public Library, Madrid, Spain

Biblioteca Central de Coslada
אוכלוסייה: קוסלדה היא עיר ורשות מקומית במחוז מדריד במרכז ספרד. היא מונה כ- 103,000 תושבים.
מערך הספריות: 3 ספריות ציבוריות, מתוכן קוסלדה היא הספרייה המרכזית.
שנה: 2013
שטח: 3,157 מ"ר
עלות: כ- 3.7 מיליון אירו
אדריכלות: Pinearq Architects
לקריאה נוספת: Coslada Public Library
מתכנני הספרייה המרכזית של קוסלדה עמדו מול אתגר: התמודדות עם שטח קרקע מצומצם, שחייב לצופף את הפרויקט, ולתכנן
מבנה בעל צורה קומפקטית שתחלוש על כל השטח הנתון.
ההצעה שניתנה מבוססת על מבנה קומפקטי בעל מספר חצרות פנימיות, שגדלה בהן צמחייה גבוהה. באופן כזה למבנה הספרייה
מתווסף מרחב איכות, ותאורה טבעית נכנסת פנימה.
מבחינת ארגון השטח הפנימי של הספרייה, המבנה מחולק לשני גושים נפרדים: גוש דינמי וגוש סטטי. הפיצול האורכי לשני גושים
מבטא את החשיבות של ארגון הספרייה בהתאם לפונקציות של החללים, ולגורמים נוספים כמו איוורור, אור, קול, בידוד תרמי והצורך בפרטיות.
האגף הדינמי ממוקם בצד הדרומי של המבנה. ממזרח למערב, אזור זה מכיל את כל הפעילויות והשירותים: מסדרונות, יעץ, משרדים,
חדרי סדנה ומדפי איחסון לספרים. כך מתפנה האגף הצפוני, הסטטי, בעיקר לקריאה וללימוד.
בכל האזור הזה מצויות חצרות פנימיות (פאטיו) לכל גובה המבנה, שמציעות למבקרים מבט מקיף יותר לקומפלקס - מגובה של שתיים עד שלוש
קומות. עצים ניטעו בחללי הפאטיו, בתוך עציצים.
הרצועה הסטטית ממוקמת בצד הצפוני וסביב המבנה ממזרח למערב. אזור זה מוקדש לחדר הקריאה. יש שלוש סיבות למיקום הזה: הראשונה,
רמת הרעש. חדרים אלה פתוחים לפארק ולא לרחוב הסואן. הסיבה השנייה למיקום היא האור. האור הצפוני אינו ישיר – כלומר, הוא לא בוהק
או מסנוור - ולכן החזית הצפונית מתאימה ביותר לפעילויות קריאה. הסיבה השלישית היא הנופים, והבניינים שסמוכים לספרייה מהכיוון הזה.
החזית הצפונית משקיפה על הפארק, והמבנה הקרוב ביותר הוא בן קומה אחת בלבד. כך יש לחדרי הקריאה 'מרחב נשימה'. לעומת זאת, מהחזית
הדרומית אין מבט אל הפארק, וסמוך לה ניצבים בניינים בני 13 קומות.
החזיתות בצפון, במזרח ובמערב עשויות משילוב של עץ ולוחות שקופים, כשהעיצוב הוא מודולארי וגמיש. דבר זה מאפשר שינויים נדרשים בהתאם
לפעילויות המתקיימות בספרייה. ניתן לומר שבעזרת שינוי החזית מגדירים את השינוי בפונקציה של החלל, וגם שהגמישות של המבנה מאפשרת
לספרייה לאמץ שינויים שעשויים להתרחש.
כאמור, החזית הדרומית מבטאת במדויק את הפעילויות ואת השימושים שמתרחשים מאחוריה: הצפיפות המשתנה של החזית מגנה על המרחבים
ומותאמת אליהם לא רק מבחינת הצרכים האקלימיים, אלא גם מבחינת התאורה במרחבים וההשתמרות שלהם.