Dazhou Public Library, China

אוכלוסייה: העיר דאז'ו ממוקמת במערב סין ומונה כ- 580,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית
שנה: 2015
שטח: 14,428 מ"ר
אדריכלות: China Southwest Architectural Design and Research Institute
לקריאה נוספת: Dazhou Public Library, China 

בספרייה הציבורית בדאז'ו נמצא האוסף המרכזי של ספרות יפה, והיא מתפקדת גם כמרכז המידע של האוספים, וכמרכז כינוס לתושבי העיר.
הספרייה היא סמל חשוב בהתפתחות התרבותית של העיר.
שטח האתר של הפרויקט הוא צר למדי וכולל הפרשי גובה של כארבעה מטרים בין הצד הצפוני לדרומי. בחלל המרכזי ישנן שתי קומות חניון
וחמש קומות של ספרייה, כאשר מעל פני הקרקע מדובר במערך תכנון גמיש. המבנה כולל חלל לתצוגות תערוכות אמנות, חדרי לימוד, בית קפה
בקומה הראשונה, אולם הרצאות, מרחב קריאה לילדים בקומה השנייה, מרחבי קריאה פתוחים בקומות השלישית והרביעית, ומשרד לאוצרים
בקומה החמישית.
בשל הפרשי הגבהים בשטח הבנייה, מוקמה הכניסה הראשית בקומה השנייה. אולם ההרצאות מוקם בצפון המבנה המרכזי, בנפרד ממרחבי
הקריאה שבצד הדרומי. מרחב הקריאה כולל חצר פנימית מחופה בגג זכוכית שקוף, שממנו ניתן להביט על אזורי הקריאה. המבקרים יכולים
להגיע לכל קומה דרך גרם המדרגות שבחצר הפנימית. שינויי הכיוון והגובה בגרם המדרגות מבטאים "דרך הררית", ובכך מצביעים על הסביבה
הגיאוגרפית ההררית של העיר דאז'ו.
כדי להימנע מהשפעתן של קרני שמש ישירות הן מצד מזרח והן ממערב, הקיר הארוך של מרחב הקריאה עשוי משתי שכבות זכוכית. שכבת הזכוכית
החיצונית היא זכוכית נקבובית ושכבת הזכוכית הפנימית היא זכוכית חלבית. הזגוגיות הכפולות יוצרות אור מסונן באופן קבוע, וחוסמות רעש מן הרחוב.
כך נוצרת סביבה בעלת איכות טובה לקריאה. גרם המדרגות וחדרי המלתחה מוקמו בצד מערב כדי לבודד מפני חום של אחר צהריים, וכדי לחסוך
באנרגיה הדרושה למיזוג המבנה. ארגון החלל באופן הזה מאפשר לסדר את פונקציית הקריאה באופן חופשי, ברחבי כל הקומה.
Photography in courtesy of ARCH-EXIST