Médiathèque Awena, Guipavas, France

L'Awena - médiathèque de Guipavas
אוכלוסייה: גיפאווה עיירה במחוז בריטני שבצפון מערב צרפת מונה כ- 20,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית
שנה: 2011
שטח: 1000 מ"ר
עלות: 3 מיליון אירו
אדריכלים: Opus 5 Architects
לקריאה נוספת ולתמונות: L'Awena - médiathèque de Guipavas

השם Awena הוא שם פרטי לבת שמקורו מברטונית או מאירית ומשמעו – חבר אצילי. משמעות שם הספרייה (L'Awena)
בברטונית מודרנית הוא – השראה פואטית.
הספרייה הציבורית החדשה, של גיפאווה היא מבנה פשוט, טהור ובהיר ומחובר אל הטבע הסובב.
המבנה, בבנייה ירוקה, ממוקם על מדרון מתון ומקביל לקווי המתאר ובכך בולט מעל הנוף המיוער שמסביב. למבנה החדש יש מיקום
דומיננטי ובעל ערך באזור.
הספרייה היא מעין תמונה ממוסגרת המשקיפה על הנוף הטבעי והיא מהווה גשר שמתחתיו עובר המבקר אל עבר האור ואל הפנורמה המרהיבה.
האור חודר לכל מקום בבניה החדשה דרך רפרפות אנכיות והוא מסונן באמצעות הרווחים היוצרים משחק עשיר של צללים ובהירות. במבנה
שולט אור טבעי המספק ניהול טוב של האנרגיה. הרפרפות הן חלונות מתכת מקרמיקה צבעונית מצוירת היוצרות חזות של אומנות קינטית לבניין.
בעצם, הבניין נמצא באזור של פיתוח עירוני מתמשך והוא מעוצב עם כל השאיפות של פיתוח בר קיימא הלוקח בחשבון: סביבה, כלכלה וחברה.
ערכים אלה לא רק נמצאים בסמוך זה לזה אלא ממש מתואמים זה עם זה, על מנת להביא לאדריכלות שהיא לא רק טכנית במהותה אלא גם חברתית
ותרבותית. אדריכלות שמטרתה לחיות בהרמוניה עם העולם העתידי.
החומרים שבהם השתמשו לבניית הספרייה הם עץ וזכוכית. מתוך הרעיון של פיתוח בר קיימא מוצע היתרון בשימוש בעץ המהווה המשכיות היסטורית
לאדריכלות עתיקה. כמו כן, העץ מעורר את המטאפורה של סבך טבעי ואיחוד פיסי בין הבנוי לטבעי.
אולמות הספרייה פתוחים ושקופים אל הטבע ולכן השימוש בזכוכית ובעץ.
המבנה תוכנן כך שצד אחד הוא שמח ורועש ומכיל את כל הפעילויות, קומת הביניים מבודדת יותר ומיועדת כמרחב של מדיה דיגיטלית ויש בה אזור
לצפייה ולהאזנה. והצד האחר של המבנה הוא שקט ורגוע ובו מתרכזות הפעילויות הדורשות שקט וריכוז ובו נמצאים הסיפורת למבוגרים וספרי העיון.
אודיטוריום ושני חדרי כינוס עומדים לרשות הקהילה.
בסופו של דבר, הפיתוח של הפארק שסביב הספרייה, התיאטרון הפתוח, ההליכה באחו ירוק ומרפסת הקריאה מציעים שימושים יוצאי דופן עבור הספרייה
וקהל המבקרים בה.