Amsterdam Public Library, the Netherlands

The Openbare Bibliotheek Amsterdam

אוכלוסייה: אמסטרדם מונה למעלה ממיליון תושבים
מערך הספריות: 28 ספריות ו- 43 נקודות השאלה כולל בבתי חולים
שנה: 2007
שטח: 28,500 מ"ר
עלות: 80 מיליון אירו
אדריכלות: Jo Coenen & Co Architekten
לקריאה נוספת ולתמונות: Amsterdam Public Library, the Netherlands
הספרייה הציבורית באמסטרדם היא חותמת איכות ליצירתו של האדריכל ג'ו קואנאן.
המשימה שהוצבה בפניו הייתה לאחד את עולם הספרים שגדל בנפרד וייצג מאות שנים של תרבות, יחד עם המטרה ליצור ספרייה של חוויות. תכנון מופתי של
ספרייה הוא משימה שמלכתחילה מתמקדת ביצירת עולם פנימי. המבנה החיצוני והפנים של בניין הספרייה תמיד תלויים זה בזה, וזו הסיבה שהאדריכל העדיף
לתכנן גם את החוץ וגם את הפנים של הספרייה. המשימה שעמדה לפניו הייתה להכין תוכנית במעטפת אורבנית בת 40 מטר גובה, 40 מטר רוחב ובאורך של 120 מטר.
ניגודיות בין אווירות שונות ניתן למצוא בקומפוזיציה של המבנה וגם במעטפת הפנימית והחיצונית שלו. המבנה מורכב משלושה בסיסים: תחתון, אמצעי ועליון. החלק
התחתון מייצג את המהיר והקצר ויש לו אופי עירוני וציבורי. בחלק האמצעי מאוחסנים הספרים, והוא מייצג מנוחה. בחלק העליון מוקמו התיאטרון והמסעדה, וזהו
המקום להיפגש, להירגע וליצור אינטראקציות. לחלק זה יש גם מאפיין ציבורי, כמו החלק התחתון. המבנה מקבל הדגשים באמצעים של אמנות, פנים ואור, וסיפקו
לו איפיון ברור, כך שהמושג "ליצור חוויה" מקבל משמעות מיוחדת.
גם המושג 'תנועה' הוא קריטי לדרך שבה האדריכלות נחווית ע"י החושים. התפיסה של החומרים, של הפרטים, של קנה המידה, של הניגודיות בין חושך לאור ובין
פתוח לסגור, כולם מקבלים ביטוי בתנועתיות שבתוך המבנה.
עיצוב של ספרייה עם מידות כאלה במסגרת של תוכנית אורבנית כובלת הוא אפשרי רק מתוך נקודת מבט של פסל. המבנה שופשף והושחז כאילו היה אבן מונולית,
כדי לוודא שהחיים בתוך המבנה יהיו כמה שיותר נוחים. במספר מקומות המבנה כאילו נסוג מתוך הגבולות העירוניים שבהם הוא מצוי. כך נוצר חלל פנימי שיש בו אור טבעי.
למרות התוכנית המורכבת של המבנה, התאפשרה יצירה של בניין מסועף מרובה מפלסים שיש בו אינטימיות, שמאפשר ראייה כוללת של המרחב וניווט נגיש. המחשבה על
חיצוניות המבנה נבעה מתוך המחשבה על חלקו הפנימי. המטרה העיקרית הייתה ליצור מוקדים שיתנו ערך למי שבוחר לשהות במבנה ולהישאר בו, מוקדים שייתמכו ע"י
אור, חלל וצבע.  במוקדים השונים נוצרה אווירה ייחודית שתגרום למבקר לחבב את המבנה.
באמצעות האדריכלות של המבנה נוצרו תנועות ומקצבים שונים: מהירים או איטיים, קצרים או ארוכים, כשהתנועות 'נושמות' את החללים ומשתנות לפי המקצב.
למבנה הספרייה 10 קומות, 1,200 מושבים, 600 מחשבים מחוברים לאינטרנט, אודיטוריום, גלריה לתצוגות, מסעדה לשירות עצמי וחנייה ל- 200 זוגות אופניים.
הספרייה פתוחה 7 ימים בשבוע מ- 10:00 בבוקר ועד 22:00 בערב. השאלה והחזרה של פריטים נעשית באופן אוטומטי. שתי תחנות רדיו מוקמו במבנה והן שקופות
ונראות לקהל הרחב.
במרחב המיועד לילדים הקימו את ה- Muizenhuis, בית בובות לעכברים העשוי כולו עבודת יד. לספרייה חלל תצוגה לתערוכות מתחלפות של ספרים, אמנות ועיצוב.
בשנת 2012 נבחרה הספרייה הציבורית של אמסטרדם לספרייה המצטיינת של הולנד.

Photography in courtesy of JCAU

Overview on the plinth area