KRONA Knowledge & Cultural Center, Kongsberg, Norway

Kongsberg Bibliotek

אוכלוסייה: העיר קונגסברג שבדרום מזרח נורבגיה מונה כ- 26,000 תושבים
מערך הספריות: ספרייה מרכזית במתחם הכולל בתי קולנוע, אולם תיאטרון קולג' אוניברסיטאי טכני וספרייה טכנית
שטח: 24,000 מ"ר לכל השטח (כולל פונקציות אחרות)
שנה: 2015
אדריכלות: Mecanoo
לקריאה נוספת ולתמונות: KRONA Knowledge & Cultural Center, Kongsberg, Norway

שיתוף פעולה
מרכז הידע והתרבות קרונה, בעיר קונסברג שבנורווגיה, מקדם את מוסדות התרבות העירוניים, ומעודד אינטראקציה בין הקהילות המגוונות ובין תחומי-הידע
השונים. המרכז כולל פונקציות שונות. הוא מאכלס מתקני הוראה חדשים, מעבדה טכנית של הקולג' המקומי ושל קולג' טכני-מקצועי, וספרייה טכנית אוניברסיטאית.
המתחם מכיל גם ספרייה ציבורית, בתי קולנוע, משרדים עירוניים ואולם תיאטרון. הפונקציות השונות מסודרות סביב חלל מרכזי שמשותף לכולן, דבר המעודד
גמישות ומונע כפילויות. תוכנית המבנה מעודדת את המבקרים לנוע אל מרכזו, בעזרת מבטים אל הנוף, ועל-ידי מיקום אסטרטגי של נקודות הגישה בתוכנית.
חיבורים ויזואליים חזקים בין המרחבים הפנימיים מגבירים עוד יותר את חיוּת הקומפלקס.

הֶקְשר
המבנה, שממוקם באחד האתרים המוכרים ביותר בקונסברג - לאורך מבנה האוניברסיטה הישנה ביותר בנורבגיה – עוצב מתוך רגישות להקשר ההיסטורי שבו הוא מוקם.
הוא עוצב עפ"י התנאים בשטח והאפשרויות הגלומות בו. בנוסף לשימוש באלמנטים של מבנה טרומי, ולשימוש באנרגיה שמקורה מן הקרקע, השתמשו בעיצוב המבנה
בחומרים מקומיים. חזית של לוחות צפחה מחוספסים מייצרת התייחסות לאדריכלות המקומית, ומנגד, בעיצוב הפנים השתמשו בעץ, בבטון ובגווני כסף עדינים, המשקפים
את אור היום. מרפסת של המבנה פונה לכיוון הפארק, ובפארק שולב אמפיתאטרון - בהם נערכות פעילויות חוץ. הספרייה האוניברסיטאית והספרייה הציבוריות, הממוקמות
בלב המתחם, נראות כאילו שהן נחתכו מן המבנה והן ממשיכות את החלל הציבורי, עד לכיכר הכנסייה. מרצפות האבן של חצרות הגנים הסובבים נמשכות פנימה, אל המתחם,
והן מחזקות את ההמשכיות החומרית של התחום הציבורי.

גמישות
מרכז קרונה לידע ולתרבות הינו גמיש מאוד: בערב, קנטינת האוניברסיטה הופכת לבית קפה, הספרייה הציבורית משרתת כמבואה לתיאטרון, והגלריה לאמנות הופכת לבַּר של
מרכז הסרטים. הרעיון שבלב המתחם הוא התאמות והסתגלות של רכיבים ושל צורה. עיקר התוכנית המשותפת הוא מספר אולמות גדולים המאכלסים מגוון אירועים, כולל הרצאות,
מפגשים, הופעות, קבלות-פנים וקונצרטים. באולמות שבלב המתחם ניתן לארגן את הציוד במגוון דרכים.
מרחבי הבילוי האלה נועדו להיות פתוחים וגמישים ככל האפשר, ועם זאת, גם ליצור אווירה חיה וחברתית, כמו גם חיבור להקשר ההיסטורי של קונסברג.