Teotitlan del Val Culture Center, Oaxaca, Mexico

Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle
אוכלוסייה: טאוטיטלאן דל ואל הוא כפר קטן במדינת אואחקה שבדרום מזרח מקסיקו. הכפר מרוחק 31 ק"מ מאואחקה, אחת מ-32 המדינות של מקסיקו. 
מערך הספריות: 2 ספריות ציבוריות
שנה: 2017
שטח: 1,700 מ"ר
אדריכלות: PRODUCTA 
לקריאה נוספת ולתמונות: Teotitlan del Val Culture Center, Oaxaca, Mexico 

מרכז הקהילה והתרבות מציג את עושר הארכיאולוגיה והטקסטיל בעמק טאטילאן, כפר במדינת אואחקה במקסיקו. 
המבנה הראשי, שניצב מול כיכר הכפר, מאכלס את המוזיאון להיסטוריה המקומית, ובתוכו נמצאים אוספים ונערכות בו פעילויות.
האסתטיקה הנוקשה של הפרויקט נובעת מהיחסים בין הגובה, הצבע והחומרים שנעשה בהם שימוש. המבנה המשני מכיל את 
הספרייה העירונית וכן מרחב שירות. שני המבנים ביחד תופסים רק 18% מפני השטח, והם מותירים מקום ציבורי נרחב לכיכר
ולגנים. השטח הנרחב מיטיב גם עם השבילים להולכי-הרגל החוצים את המקום, ומקשר בין השבילים לכיכר הראשית. כך נכנסו 
מרחבי ציבור חדשים, שנוצרו ע"י מרכז התרבות, לתוך המעגלים של הכיכרות הקיימות שמגדירות את המבנה העירוני של הכפר.
חללי המבנה מציגים חזיתות פשוטות, חמורות וניטרליות. המאפיינים הצורניים והחומריים של המבנה, בהם גגות שטוחים עם בידוד
כפול, קירות בטון בעובי 30 ס"מ, ופתחים מבוקרים, יוצרים מערכת סבילה שמגיבה לתנאי אקלים משתנים. בעזרת האסטרטגיה 
הבסיסית זו מווסתת הטמפרטורה בתוך המבנה, והמשתמשים נהנים ממרחב נוח לקריאת ספר, לעבודה או לביקור במוזיאון. בו בזמן 
מצטמצם הצורך להתקין מערכת מיזוג-אוויר. בתוך המבנה יש מנעד רחב של תנאי-תאורה ושל איכויות מרחביות, כמו תקרה כפולה 
או משולשת בגובהה, וכך נוצרת אווירה שונה בכל אזור, וכל אווירה מתאימה לסוגי פעילות שונים, כמו תערוכות ופעילויות.
מרכז התרבות משתמש במנעד מינימלי של חומרים, שכולם נוצרו במקום – בטון צבוע, קורות עץ, אריחי חומר ולבנים – והעירוב ביניהם
משתנה בהתאם להקשרים.

  Photo: Luis Gallardo