Palmetto Library, Georgia, USA

Palmetto Library Branch
אוכלוסייה: העיר פאלמטו במדינת ג'ורג'יה שארצות הברית מונה כ- 4,800 תושבים.
מערך הספריות: 34 ספריות ציבוריות ברשת הספריות אטלנטה-פולטון
שנה: 2014
שטח:  975.5 מ"ר
עלות: 3.5 מיליון דולר
אדריכלות: Houser Walker Architecture 
לקריאה נוספת ולתמונות: Palmetto Library, Georgia, USA 

ספריית פלמטו החדשה קמה באזור כפרי נרחב אך מתפתח מחוץ לאטלנטה, ג'ורג'יה. 
הספרייה עוצבה בהשראת מבנים מקומיים, ובמיוחד בהשראת אסם חקלאי סמוך. ההשראה באה מנוכחותו של האסם בנוף הכפרי, 
מהנפח הפנימי שלו ומהחיצוניות שלו. האסם היווה אב טיפוס רשמי, כשחשבו על העיצוב, ועל הקשר לשטח האדמה הנתון ולמזג האוויר. 
כמענה לצרכי התוכנית השתמשו בפרופיל החיצוני של המבנה הקיים וחתכו אותו לרבעים. כל חלק הכיל רבע מכלל תכנית העיצוב. 
באמצעות סדרת התאמות של בין המבנה לנפח, לנופים, לרוחות ולאור יום, כל "תיבה" (רבע) כווננה, סובבה, ופתחים מוקמו בה.
מילוי הרווח בין "התיבות" נעשה באמצעות רצף של גגות זכוכית שמהם משתקפים השמיים, ואזורי השירות של הבניין. הקומפוזיציה
שנוצרה מזכירה את פרופיל הבניין של האסם, ויחד עם זאת - השינוי הוא בכך שנוצר מבנה שמתאים יותר להיות מבנה ציבור. 
אזורי המשאבים של ספריית הילדים ושל ספריית המבוגרים פועלים כחדרי קריאה גדולים, כשהתקרה מתנוססת בגובה ואור יום מסונן 
אל תוך החלל. חדר-כינוס לקהילה שוכן ב"תיבה" אחת, ובתיבה אחרת מוקמו חדרי-העבודה של צוות הספרייה.
החומרים והרכיבים שבהם השתמשו בצד החיצוני של המבנה כוללים נקזים למי-הגשם, גגות אבץ, חיפוי מתכת גלי, וחיפוי שמזכיר 
את האסם המקורי. כל "תיבה" נצבעה בגוון מעט שונה, והותאם לה עץ מקומי שונה לחלקה הפנימי. 
המבנה קיבל רישיון מוסמך לתקן LEED המצביע על בנייה ירוקה בת-קיימא.

Photo: Liam Strain