City Library of Rottenburg am Neckar, Germany

Stadtbibliotek Rottenburg
אוכלוסייה: רוטנבורג אם נקאר היא עיירה במחוז טובינגן שבבאדן ורטנברג, בדרום-מערב גרמניה. היא מונה כ-45,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית
שנה: 2017
שטח: 2,038 מ"ר
עלות: 5.95 מיליון אירו
אדריכלות: Harris + Kurrle Architekten bda 
לקריאה נוספת ולתמונות: City Library of Rottenburg am Neckar, Germany

הספרייה העירונית החדשה נבנתה במרכז העיירה, בין המרכז העתיק מימי-הביניים לארמון האפיסקופלי. הספרייה, במקומה הקבוע 
החדש, משמשת כמקום מפגש ציבורי חדש.
התוצאה היא מבנה תקשורתי במרקם העירוני. הכוונה ב"תקשורת" היא לכך שברמה העירונית-המרחבית הספרייה מזכירה נושאים 
כמו סביבה והיא זוכה לפירושים שונים. כך מופיע משהו חדש שיש לו "קוד גנטי" השאוב מן הסביבה.
צורת המבנה של הספרייה העירונית פותחה מתוך צורת הארכובה של המבנים השכנים לה, וכך נוצר דיאלוג מרחבי, כמו גם מתוך 
מיקום הספרייה בין מבנים בעלי קני-מידה ששונים זה מזה. בעזרת עיצוב הארכובה, הגבהים של הבניין החדש משתנים ועוברים 
בין ההוד וההדר של הארמון האפיסקופאלי לבין הבניינים הנמוכים של העיר העתיקה.
קומת הכניסה, עם שולחן קבלה נדיב במימדיו, משדרת תקשורתיות ומתאפיינת בפתיחות מקסימלית. זהו בית פתוח לאזרחים, עם 
בית-קפה היכול לשמש גם כמקום לאירוח אירועים בערב. הקומות העליונות עומדות לרשות הציבור לצרכי קריאה ולמידה. הקירות 
הרחבים מכוסים ברובם בכונניות הספרייה. אלה מופרעות בחלונות גדולים המגלים נופים של עומק הרחובות, כשהחלונות מתאימים
לישיבה ולקריאה. הקוראים היושבים ליד החלונות נראים מבחוץ ומכריזים בזאת על התפקיד של הבניין במרחב הציבורי.