Nam June Paik Library, Yong-In, South Korea

Nam June Paik Library
אוכלוסייה: יונג-אין היא עיר גדולה במחוז ג'יאונגי שבאזור סיאול, בירת קוריאה הדרומית. יונג-אין מונה כמיליון תושבים.
מערך הספריות: 10 ספריות ציבוריות במחוז ג'יאונגי.
שנה: 2011
שטח: כ-1,120 מ"ר
אדריכלות: N D H M – Nahyun Hwang & David Eugin Moon 
לקריאה נוספת ולתמונות: Nam June Paik Library, Yong-In, South Korea 
לקריאה נוספת: Nam Juke Paik is a Contemporary Cube of Literature  

ספריית נאם ג'ון פאיק היא ספרייה ציבורית שממוקדת בנושא האמנות, וממוקמת במרכז אמנות. זהו מבנה עכשווי ואופנתי הבנוי כקובייה של 
לבנים שקופות, והספרייה עצמה היא מרכיב אמנותי בתוך המרכז לאמנות.
ההשראה לבניית הספרייה הייתה תהליכי היצירה של האמן נאם ג'ון פאיק. היא עוצבה כמרחב רב-תכליתי שמגדיר מחדש את מערכת היחסים
בין משתמשי הספרייה לבין המידע. בעוד שספרייה קונבנציונלית מאופיינת בהעברה חד-כיוונית של תוכן קבוע, ריכוזי ומוגדר מראש, מטרת
הספרייה החדשה היא לקדם גישה מורכבת ולא אקראית למידע, וגם לקדם את היצרנות ולא את הצריכה. 
מטרת הספרייה היא לאסוף מידע, לשמר אותו, ולספק גישה לחומרים היסטוריים ועכשוויים המתייחסים להיסטוריה ולפעילות של האמן נאם ג'ון 
פאיק ולאמנות שלו. המקום מציע לחוקרים מרחב למחקר מקצועי, ולקהילה המקומית הוא מציע פורום פתוח למעורבות תרבותית. הספרייה 
משכנת את הארכיון של נאם ג'ון פאיק ואת אוסף ארכיון הווידאו הנדיר שלו, כמו גם את החומרים הנלווים להם. העיצוב והבנייה של הספרייה
התאפשרו הודות לעיר יונג-אין ול"תקציב הצבוע" של ממשל מחוז ג'יאונגי.
באמצעות ביטוי ספונטני ושילוב רעיונות, צרכן המידע הופך להיות המפיק, והתוכן הקבוע של הספרייה הופך להיות דינמי. יצירת המידע השיתופי
והערכתו הופכים את חווית הספרייה להדדית ורב-כיוונית.
בקומת הכניסה הסופר-עכשווית עוצב מכשיר מרחבי בעל פונקציות שונות, שמגדיר מחדש את הקשר בין משתמשי הספרייה לבין מידע. זוהי 
קובייה הפורשת 6 מוטיבים אדריכליים ומתוכנתים:
1. פיזור – היצמדות של מידע מפוזר יוצרת מורכבות המנוגדת לצורה הראשונית, הגאומטרית והפשוטה.
2. תוכן לא טקסטואלי/ מחוץ לאתר – חפצים המשויכים לעבודתו של פאיק מפוזרים, מחוברים וממופים על פני שטח המכונה. מדיה דינמית 
הניתנת לתיכנות מקשרת בין עבודותיו הקודמות של פאיק, ומספקת מידע גם על אירוע אמנותי או אחר מחוץ לאתר.
3. התנהלות פיזית – שטחי איחסון נוספים ומידוף ייחודי במגירות ארוכות משולבים כדי לסייע להתרחבות עתידית של האוסף. הם מעוררים עניין, 
סקרנות ואינטראקציה שובבה.
4. מעבדת ייצור – בתוך המכונה יש מרחב לקריאה, להתקנה ולמעבדות-וידאו, ומרחב לקבוצות דיון וסדנאות.
5. "תאים ייצוגיים" - התוכן גם נובע ממשתמשים שיכולים לתרום להחלפת מידע. חללים קטנים או ויטרינות ניתנים לתצוגה ציבורית.
6. ספריית "קסם" – עזרה בהפצה – חלקים של המכונה יכולים לנתק מודולים עצמאיים, ואלה מצידם יכולים לנוע בחופשיות לחדרים אחרים, או 
אפילו החוצה, כדי לבצע פעולות תקשורתיות כמו הצגת וידאו או מופעי קול.
ספריית נאם ג'ון פאיק עוצבה כקוביית ספרות עכשווית. היא זכתה בפרס על עיצוב הפנים שלה.

Photo: NHDM