New East Boston Branch Library, Massachusetts, USA

Boston Public Library
אוכלוסייה: שכונת מזרח-בוסטון (המכונה בשם החיבה "איסטי" – Eastie) מונה למעלה מ-41,000 תושבים.
מערך הספריות: רשת הספריות של בוסטון מונה 26 ספריות ציבוריות.
שנה: 2013
שטח: כ-1,400 מ"ר
עלות: 9.8 מיליון דולר
אדריכלות: William Rawn Associates
לקריאה נוספת ולתמונות:
New East Boston Branch Library, Massachusetts, USA  
New East Boston Branch Library, Massachusetts
New East Boston Branch Library is Wide Open to All

הספרייה בשכונת מזרח-בוסטון משקיפה אל הפארק הציבורי ברחוב ברמן. היא משרתת את הקהילה המקומית, אחת הקהילות עם 
הגידול המואץ ביותר, שמתאפיינת באוכלוסייה מגוונת. הספרייה קמה כדי לענות על צורך דחוף, במקום שבו למעלה מ-50% 
מהתושבים נולדו מחוץ לארצות הברית.
הספרייה החדשה נועדה לספק הזדמנויות חינוכיות ולהוות עוגן לקהילה. האדריכלים הגדירו כהישג משמעותי את השגתן של שתי
מטרות ברורות: ספרייה שתהווה מרכיב מסביר-פנים ומזוהה עם הקהילה, והטמעת הרעיון של "חדר אחד" שישרת את מגוון הגילאים.
עם חזיתות הזכוכית המשקיפות אל הפארק, הספרייה מתפארת במרחב-קריאה אוורירי שכולל אזורים ייעודיים למבוגרים, לילדים ולבני-נוער. 
במסגרת התוכנית עוצב חלל פתוח שמאפשר למשפחות להיות ביחד ולא להידחס לחדרים נפרדים. כונניות על גלגלים מספקות גמישות רבה 
ומאפשרות לספרנים לאצור את האוספים ולהתאימם לרוח התקופה של הספרייה העכשווית.
חיפוי הגג הוא בעל צורה גלית. הוא מאפשר כניסת שפע של אור לשטחים המצופים בעץ. הגג יוצר צורה אייקונית שמעגנת את קצה הפארק 
עם חלון הזכוכית הגדול. החלון הגדול פונה לצד מערב, והוא מאפשר לעוברים ולשבים להביט פנימה אל תוך המרחבים החמימים ומסבירי-הפנים.
האתר שעליו נבנתה הספרייה היה "שטח חום" (מונח בתכנון עירוני המתאר שטח שהיה בנוי בעבר וננטש), ומעבר להפיכתו למבנה ציבור - ספרייה - 
יש בו כמה תכונות של קיימות. הספרייה כוללת מערכות מכניות עם ביצועים גבוהים, היא קרובה לתחבורה ציבורית, ולצידה, הגן שמקבל את פני 
המבקרים מושקה במים ממוחזרים. בגן מוצב שלט ובו מתוארת תרומתה של הספרייה לבריאות הציבור.
קיר-הזכוכית מספק מבט של נוף הפארק ושל קו-הרקיע של בוסטון. חלקו העליון של הקיר מתאפיין בשלוש הגבהות, שעשויות מתמהיל של זכוכית, 
אבן ומתכת. מרפסת-קריאה משתרעת לאורכו של המבנה, בצד הפונה לפארק. היא יוצרת מרחב חיצוני שמאפשר למבקרים גישה לאינטרנט האלחוטי 
של הספרייה. 
עיצוב-הנוף הנרחב, ויחד עם המדרכות המרוצפות באבן גרניט, יוצרים כניסה מסבירת-פנים מהפארק ומהרחוב. 
נשיאת רשת הספריות הציבוריות של בוסטון אומרת כי הספרייה החדשה פונה לקהילה שברובה אינה מדברת אנגלית היטב ואינה מכירה שירות כזה של 
ספרייה ציבורית. האנשים האלה הם גם אולי חשדנים מאוד כלפי מוסדות של המדינה. לכן, ספריות מעולם לא היו נחוצות יותר כפי שהן היום, בסגירת 
הפער אל הקידמה, בלימוד אנגלית, בעזרה לאנשים במציאת קריירה חדשה, וכמובן בהנאה מהקריאה עצמה.

Photo: AIA