Media Library Albert Camus, Evry, France

Mediatheque Albert Camus
אוכלוסייה: בעיירה אוורי, ששוכנת 25 קילומטרים דרומית לפריס ומתאפיינת באוכלוסייה צעירה במיוחד (הגיל הממוצע הוא 25), מתגוררים 52,000 תושבים.
מערך הספריות:
שנה: 2013
שטח: 2,710 מ"ר
עלות: 7.6 מיליון אירו
אדריכלות: De-S0 Architects
לקריאה נוספת ולתמונות: Media Library Albert Camus, Evry, France 

המדיטק (ספרייה ציבורית) ע"ש אלברט קאמי והקונסרבטוריון ע"ש אלברט מניארד הם תוצאה של חקר המסננים, המעטפת והנפח של המבנה.
המעטפת החיצונית, הגבישית של המבנה מתכתבת עם הצבע ועם הצורה של כתבי-יד שומריים שנכתבו בכתב-יתדות על גבי לוחות חמר – אחת
משיטות הכתיבה הראשונות של האנושות. מרקם החזית מרשרש כמו עלוות העלים ומסנן את האור החיצוני. שתי הפונקציות - ספרייה ציבורית
וקונסרבטוריון - במבנה התרבות הזה,
שוכנות בכפיפה אחת ומונחות זו כלפי זו בצורה אופקית. המבנה הוצב בעדינות בשטח המגרש בעל השיפוע הקל.
בלב המבנה, לצד גרם מדרגות מרכזי, נמצאת חצר פנימית מוארת מאוד. היא מובילה את המבקרים לאולם תיאטרון ובו 100 מושבים, שממוקם
במפלס המרתף.
הבטון הרבוד בתוך המבנה משולב בחומרים בעלי צפיפות מינרלית גבוהה, כדי להותיר רושם של חומר טבעי. בנוסף, הוא יוצר רכות בזרימה של
החללים ושל אזור-הקריאה.
זהו פרויקט בר-קיימא המסווה את הציוד הטכני שלו על הגג. הלוחות הסולאריים, גן על הגג וחומרים טבעיים - כולם תורמים לסביבה שקטה ונעימה.
המרחבים בקונסרבטוריון מסודרים סביב חצר מרכזית. הם פונים לכיוון צפון, שהשקט שלו מיטיב עם המוסיקאים. הספרייה פונה אל היער ואל הפארק.
הפרויקט לווה בחידוש הפארק הסובב, כולל אמפיתיאטרון פתוח ומגרש חנייה בתוך הנוף שסביב.

Photo: De-So Architectes - Urbabnistes